Elvefiske

Til toppen

07670: Elvefiske. Fangst, etter elv/delvassdrag, fiskeslag og bruken av fangsten 1993 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fangst i alt (kg) , Laks i alt (kg) , Laks under 3 kg (kg) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 28

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elver i alt , Oslo og Viken i alt (2020-) , Østfold i alt ,

Valgt 0 av totalt 764

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
0 kan være 0,0 eller mindre enn 0,5. Fangst med anna reiskap er medrekna i tala for Numedalslågen, Neiden og Tana. Innrapportering av gjenutsett fisk starta i 2009.