Samiske forhold

Til toppen

07669: Samisk statistikk. Antall rein i vårflokk per 31. mars, etter reinbeiteområde 1998-1999 - 2016-2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998-1999 , 1999-2000 , 2000-2001 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øst-Finnmark , Karasjok , Polmak/Varanger ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
31. mars benyttes fordi 1. april er fristen for å gi melding om reindriften det siste driftsåret til distriktsstyret.

område

Tamreinlagene

Rendal renselskap er medregnet fra og med driftsåret 1998/99.