07669: Samisk statistikk. Antall rein i vårflokk per 31. mars, etter reinbeiteområde 1998-1999 - 2016-2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Antall rein i vårflokk:
rein
Referansetid
Antall rein i vårflokk:
31.03.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

31. mars benyttes fordi 1. april er fristen for å gi melding om reindriften det siste driftsåret til distriktsstyret.
område
Tamreinlagene
Rendal renselskap er medregnet fra og med driftsåret 1998/99.

Brukerveiledning for statistikkbanken