Til toppen

07666: Samisk statistikk. Personer tilknyttet reindrift per 31. mars, etter kjønn og tilhørighet til reindriftsenheten. Utvalgte geografiske områder 2009 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

område

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Finnmark i alt , Finnmark, STN ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

status i reindriftsenhet


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Bosted per 1. januar.

Brukerveiledning for statistikkbanken