Til toppen

07647: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift og gjennomsnittlig bruksstørrelse i STN-området 1989 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1995 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 20

bruksstørrelse


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN-området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken