Til toppen

07645: Samisk statistikk. Jorbruksbedrifter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift og etter regional inndeling Norge nord for Saltfjellet 1995 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

jordbruksareal


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. STN-området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken