Til toppen

07643: Samisk statistikk. Jordbruksareal i drift, etter regional inndeling av Norge nord for Saltfjellet (dekar) 2013 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

jordbruksareal


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. STN-området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken