07635: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter, etter hovedbruker og gjennomsnittsalder for hovedbruker i STN-området 1989 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Mannlig hovedbruker:
jordbruksbedrifter
Kvinnelig hovedbruker:
jordbruksbedrifter
Upersonlig bruker:
jordbruksbedrifter
Mannlig hovedbruker, gjennomsnittsalder:
person
Kvinnlig hovedbruker, gjennomsnittsalder:
person
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
01.02.
Mannlig hovedbruker:
01.02.
Kvinnelig hovedbruker:
01.02.
Upersonlig bruker:
01.02.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken