Til toppen

07632: Samisk statistikk. Bedrifter, etter næringshovedområder (SN2007) og størrelsesgrupper. STN-området i alt. 1. januar 2009 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning , C Industri ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel

antall ansatte


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Næringsfordelingen bygger på den nye standarden SN2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken