07615: Samisk statistikk. Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk og personer med arbeidsinnsats i jord- og hagebruk. Norge nord for Saltfjellet 1999 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.02.2016
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Antall årsverk à 1875 timer utført i jord- og hagebruk:
årsverk
Arbeid utført av selvstendig næringsdrivende (årsverk):
årsverk
Arbeidet mindre enn 100 timer:
arbeidsinnsats
Arbeidet 100-499 timer:
arbeidsinnsats i timer
Arbeidet 500-1499 timer:
arbeidsinnsats i timer
Arbeidet 1500 timer og mer:
arbeidsinnsats i timer
Tilfeldig hjep i jord- og hagebruk:
arbeidsinnsats i timer
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
01.01.
Antall årsverk à 1875 timer utført i jord- og hagebruk:
01.01.
Arbeid utført av selvstendig næringsdrivende (årsverk):
01.01.
Arbeidet mindre enn 100 timer:
01.01.
Arbeidet 100-499 timer:
01.01.
Arbeidet 500-1499 timer:
01.01.
Arbeidet 1500 timer og mer:
01.01.
Tilfeldig hjep i jord- og hagebruk:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bruker, ektefelle, familiemedlemmer og fast ansatte er fordelt etter antall timer utført i jord- og hagebruk.
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.

Brukerveiledning for statistikkbanken