Til toppen

07614: Samisk statistikk. Registrerte fiskebåter i STN-området, etter type båter 2008 - 2015

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

materiale


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Informasjon fra fartøysregisteret over båter som utfra registreringsmerke befinner seg i kommuner hvor hele kommunen er definert som samiske området.

Brukerveiledning for statistikkbanken