Til toppen

07612: Samisk statistikk. Fangstmengde, etter leveringsmåned og fiskeslag. STN-området (tonn rund vekt) 2007M01 - 2015M12

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007M01 , 2007M02 , 2007M03 ,

Valgt 1 av totalt 84

fiskeslag

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Blåkveite , Brosme ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Informasjon fra fartøysregisteret over båter som utfra registreringsmerke befinner seg i kommuner hvor hele kommunen er definert som samiske området.

Brukerveiledning for statistikkbanken