07610: Samisk statistikk. Fangstmengde og fangstverdi, etter hovedgruppe av fiskeslag og ilandføringssted. STN-området fordelt på fylker 2007 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 3 Valgte

Søk

fiskeslag Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Fangstmengde, runde vekt (tonn):
tonn rund vekt
Fangstverdi (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Fangstmengde, runde vekt (tonn):
01.02.
Fangstverdi (1000 kr):
01.02.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ilandføringssted til fiskerimottaket. Det er anleggets fysiske beliggenhet som er lagt til grunn. Omfatter fangst som er levert av norske og utenlandske fartøy.
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken