Til toppen

07610: Samisk statistikk. Fangstmengde og fangstverdi, etter hovedgruppe av fiskeslag og ilandføringssted. STN-området fordelt på fylker 2007 - 2015

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

fiskeslag

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

region


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ilandføringssted til fiskerimottaket. Det er anleggets fysiske beliggenhet som er lagt til grunn. Omfatter fangst som er levert av norske og utenlandske fartøy. STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken