07586: Samisk statistikk. Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2003, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, studieretninger og kjønn (prosent) 2008 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

skoleslag Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2012
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Elever i alt:
prosent
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse, normert tid:
prosent
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid:
prosent
Fortsatt i videregående opplæring 2008:
prosent
Gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve ikke bestått:
prosent
Sluttet underveis:
prosent
Referansetid
Elever i alt:
01.10.
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse, normert tid:
01.10.
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid:
01.10.
Fortsatt i videregående opplæring 2008:
01.10.
Gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve ikke bestått:
01.10.
Sluttet underveis:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken