Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07586: Samisk statistikk. Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2003, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, studieretninger og kjønn (prosent) 2008 - 2009

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
06.02.2012 10:00
Elever i alt:
prosent
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse, normert tid:
prosent
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid:
prosent
Fortsatt i videregående opplæring 2008:
prosent
Gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve ikke bestått:
prosent
Sluttet underveis:
prosent
Elever i alt:
01.10.
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse, normert tid:
01.10.
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid:
01.10.
Fortsatt i videregående opplæring 2008:
01.10.
Gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve ikke bestått:
01.10.
Sluttet underveis:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmennfaglige studieretninger , Yrkesfaglige studieretninger , Allmenne, økonomiske og administrative fag ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000