07584: Samisk statistikk. Privathusholdning, etter husholdningstype og område. Norge nord for Saltfjellet 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Privathusholdninger:
husholdninger
Privathusholdninger (prosent):
prosent
Referansetid
Privathusholdninger:
01.01.
Privathusholdninger (prosent):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.
Gjelder ikke personer bosatt på alders- eller sykehjem.
husholdningstype
Enfamiliehusholdninger. Par uten hjemmeboende barn
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Enfamiliehusholdninger. Par med barn (yngste barn 0-17 år)
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Brukerveiledning for statistikkbanken