Til toppen

07584: Samisk statistikk. Privathusholdning, etter husholdningstype og område. Norge nord for Saltfjellet 2001 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2005 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

husholdningstype


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Gjelder ikke personer bosatt på alders- eller sykehjem.

husholdningstype

Enfamiliehusholdninger. Par uten hjemmeboende barn

Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Enfamiliehusholdninger. Par med barn (yngste barn 0-17 år)

Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Brukerveiledning for statistikkbanken