Til toppen

07583: Samisk statistikk. Inntektsstatistikk for husholdninger. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet 2006 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

område


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

yrkesinnntekt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekt , ¬Lønn , ¬Netto næringsinntekt ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.

Brukerveiledning for statistikkbanken