07581: Samisk statistikk. Studenter ved universitet og høgskoler, etter formelt bosted og kjønn. Norge nord for Saltfjellet 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Statlige, private og militære høgskoler:
studenter
Universiteter og vitenskapelige høgskoler:
studenter
Referansetid
Statlige, private og militære høgskoler:
01.10.
Universiteter og vitenskapelige høgskoler:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.
Studiested er i mange tilfeller forskjellig fra formelt bosted.
statistikkvariabel
Statlige, private og militære høgskoler
Statlige, private og militære høgskoler.
Universiteter og vitenskapelige høgskoler
Norges handelshøyskole, Norges Landbrukshøgskole, Menighetsfakultetet, Norges veterinærhøgskole, Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole.

Brukerveiledning for statistikkbanken