Til toppen

07581: Samisk statistikk. Studenter ved universitet og høgskoler, etter formelt bosted og kjønn. Norge nord for Saltfjellet 2007 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 9

område

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øst-Finnmark , Øst-Finnmark, STN , Øst-Finnmark, øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 17


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Studiested er i mange tilfeller forskjellig fra formelt bosted.

statistikkvariabel

Statlige, private og militære høgskoler

Statlige, private og militære høgskoler.

Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Norges handelshøyskole, Norges Landbrukshøgskole, Menighetsfakultetet, Norges veterinærhøgskole, Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole.

Brukerveiledning for statistikkbanken