Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07580: Samisk statistikk. Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, studieretning/utdanningsprogram og kjønn. 1. oktober 2007 - 2014

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
05.02.2016 10:00
Elever i alt:
studenter
Prosentandel menn av alle i videregående opplæring:
prosent
Prosentandel kvinner av alle i videregående opplæring:
prosent
Ettårig grunnkurs:
studenter
Videregående kurs I:
studenter
Videregående kurs II:
studenter
Elever i alt:
01.10.
Prosentandel menn av alle i videregående opplæring:
01.10.
Prosentandel kvinner av alle i videregående opplæring:
01.10.
Ettårig grunnkurs:
01.10.
Videregående kurs I:
01.10.
Videregående kurs II:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Videregående opplæring i alt , Allmenne, økonomiske og administrative fag , Musikk, dans og drama ,

Valgt 0 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.

studieretning / utdanningsprogram

Utdanningsprogram

Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.