07580: Samisk statistikk. Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, studieretning/utdanningsprogram og kjønn. 1. oktober 2007 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.02.2016
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Elever i alt:
studenter
Prosentandel menn av alle i videregående opplæring:
prosent
Prosentandel kvinner av alle i videregående opplæring:
prosent
Ettårig grunnkurs:
studenter
Videregående kurs I:
studenter
Videregående kurs II:
studenter
Referansetid
Elever i alt:
01.10.
Prosentandel menn av alle i videregående opplæring:
01.10.
Prosentandel kvinner av alle i videregående opplæring:
01.10.
Ettårig grunnkurs:
01.10.
Videregående kurs I:
01.10.
Videregående kurs II:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.
Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.
studieretning/utdanningsprogram
Utdanningsprogram
Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken