Til toppen

07580: Samisk statistikk. Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, studieretning/utdanningsprogram og kjønn. 1. oktober 2007 - 2014

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

studieretning / utdanningsprogram

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Videregående opplæring i alt , Allmenne, økonomiske og administrative fag , Musikk, dans og drama ,

Valgt 0 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.

studieretning / utdanningsprogram

Utdanningsprogram

Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken