Til toppen

07579: Samisk statistikk. Elever/studenter, etter skoleslag og foreldrenes utdanningsnivå. Norge nord for Saltfjellet. 1. oktober (prosent) 2007 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 9

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

skoleslag

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmennfaglige studieretninger , Yrkesfaglige studieretninger , Lærlinger ,

Valgt 0 av totalt 12

utdanningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Allmennfaglige studieretninger: Elever i alternativ opplæring er inkludert. Andre høgskoler inkluderer Militære høgskoler, Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken