Til toppen

07577: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, etter område og høyeste fullførte utdanning. Kommuner som er helt eller delvis definert som STN-område. 1. oktober (prosent) 2007 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

område

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. STN-området i alt , Øvrige områder i alt , 2030 Sør-Varanger, STN ,

Valgt 0 av totalt 44

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006.

utdanningsnivå

Videregående skole

Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år

Omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år.

Universitets-, høgskolenivå, over 4 år

Omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken