Til toppen

07574: Samisk statistikk. Skilsmisser i alt, etter område og barnetall. Norge nord for Saltfjellet 2007 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 9

område

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. STN-området i alt , Øvrige områder i alt , Finnmark i alt ,

Valgt 0 av totalt 11

antall barn ved skilsmissen


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Etter mannens (farens) bosted da skillsmissen ble innvilget.

antall barn ved skilsmissen

Tallet på felles barn (under 18 år) i ekteskap oppløst ved skilsmisse.

Brukerveiledning for statistikkbanken