07567: Samisk statistikk. Samlet fruktbarhetstall. STN-området og øvrige områder nord for Saltfjellet 1990 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Samlet fruktbarhetstall:
prosent
Referansetid
Samlet fruktbarhetstall:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndelingen av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. For årene 1990-2006 er inndeling av SUF-området for 2005 er lagt til grunn og for årene 2007-2010 er inndelingen per 1/1-2011 lagt til grunn.
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.
Sum av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer.

Brukerveiledning for statistikkbanken