Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Til toppen
07563: Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type (mill. kr) 2005 - 2018
Sist endret
08.10.2019
Kontakt
Per Hellem, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 450
peh@ssb.no

Glenn Cato Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 437
gca@ssb.no

Måleenhet
Eigedelar i alt:
mill. kr
Anleggsmidlar:
mill. kr
Immaterielle eigedelar i utlandet:
mill. kr
Varige driftsmidlar i utlandet:
mill. kr
Finansielle anleggsmidlar i utlandet:
mill. kr
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m:
mill. kr
Lån til føretak i same konsern:
mill. kr
Omløpsmidlar:
mill. kr
Fordringar i utlandet:
mill. kr
Investeringar i utlandet:
mill. kr
Bankinnskot i utlandet:
mill. kr
Gjeld i alt:
mill. kr
Langsiktig gjeld:
mill. kr
Obligasjonslån i utlandet:
mill. kr
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar:
mill. kr
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
mill. kr
Referansetid
Eigedelar i alt:
31.12.
Anleggsmidlar:
31.12.
Immaterielle eigedelar i utlandet:
31.12.
Varige driftsmidlar i utlandet:
31.12.
Finansielle anleggsmidlar i utlandet:
31.12.
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m:
31.12.
Lån til føretak i same konsern:
31.12.
Omløpsmidlar:
31.12.
Fordringar i utlandet:
31.12.
Investeringar i utlandet:
31.12.
Bankinnskot i utlandet:
31.12.
Gjeld i alt:
31.12.
Langsiktig gjeld:
31.12.
Obligasjonslån i utlandet:
31.12.
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar:
31.12.
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
31.12.
Kortsiktig gjeld:
31.12.
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
31.12.
Pristype
Anleggsmidlar:
Løpende priser
Immaterielle eigedelar i utlandet:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tal for 2018 er førebelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken