Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Til toppen

07563: Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type (mill. kr) 2005 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eigedelar i alt , Anleggsmidlar , Immaterielle eigedelar i utlandet ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for 2019 er førebelse.