Lokale folkeavstemninger

Til toppen

07556: Stemmeberettigede og valgdeltakelse ved lokale folkeavstemninger 1970 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000