Lokale folkeavstemninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07549: Lokale folkeavstemninger. Om resultatet ble tatt til følge eller ikke, etter tema 1970-2009 - 1970-2021

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
21.06.2022 08:00
Folkeavstemninger i alt:
folkeavstemninger
Tatt til følge (antall folkeavstemninger):
folkeavstemninger
Tatt til følge (andel i prosent):
prosent
Ikke tatt til følge (antall folkeavstemninger):
folkeavstemninger
Ikke tatt til følge, andel i prosent:
prosent
Folkeavstemninger i alt:
31.12.
Tatt til følge (antall folkeavstemninger):
31.12.
Tatt til følge (andel i prosent):
31.12.
Ikke tatt til følge (antall folkeavstemninger):
31.12.
Ikke tatt til følge, andel i prosent:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970-2009 , 1970-2010 , 1970-2011 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder kun folkeavstemninger hvor opplysninger om avstemningsresultatet er tatt til følge eller ikke er oppgitt.