Lokale folkeavstemninger

Til toppen

07549: Lokale folkeavstemninger. Om resultatet ble tatt til følge eller ikke, etter tema 1970-2009 - 1970-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970-2009 , 1970-2010 , 1970-2011 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder kun folkeavstemninger hvor opplysninger om avstemningsresultatet er tatt til følge eller ikke er oppgitt.