Til toppen

07542: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, etter kommuner som helt eller delvis er definert som STN-område, og kjønn 2008 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

område

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. STN-området i alt , 2030 Sør-Varanger, STN , 2030 Sør-Varanger, øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 42


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN-området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2008-2011 er inndelingen av STN-området per 2011 lagt til grunn. For årene 2012 og 2013 er inndelingen av STN-området per 2012 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken