Avfall - StatRes (opphørt)

Til toppen
07533: Avfall fra statsforvaltningen, etter aktivitetsområde og materialtype (tonn) (avslutta serie) 2008
Sist endret
15.12.2009
Kontakt
Jens Kristian Hvalgård, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5141
jhv@ssb.no

Måleenhet
Avfallsmengde:
tonn
Referansetid
Avfallsmengde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
aktivitetsområde
materiale
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
materiale

Totalt 15 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Untatt tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet, forskning og utviklingsarbeid, annen forretningsmessig tjenesteyting, interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, annen personlig tjenesteyting.
Vrakede kjøretøy fra Forsvaret er ikke inkludert i tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken