Avfall - StatRes (opphørt)

07533: Avfall fra statsforvaltningen, etter aktivitetsområde og materialtype (tonn) (avslutta serie) 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

aktivitetsområde

Totalt 4 Valgte

Søk

materiale

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.12.2009
Kontakt
Jens Kristian Hvalgård, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5141
jhv@ssb.no

Måleenhet
Avfallsmengde:
tonn
Referansetid
Avfallsmengde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Untatt tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet, forskning og utviklingsarbeid, annen forretningsmessig tjenesteyting, interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, annen personlig tjenesteyting.
Vrakede kjøretøy fra Forsvaret er ikke inkludert i tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken