Til toppen

07533: Avfall fra statsforvaltningen, etter aktivitetsområde og materialtype (tonn) (avslutta serie) 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Papir , Metall , Plast ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Untatt tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet, forskning og utviklingsarbeid, annen forretningsmessig tjenesteyting, interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, annen personlig tjenesteyting.
Vrakede kjøretøy fra Forsvaret er ikke inkludert i tallene.