Til toppen

07529: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, etter kjønn og alder. STN-området 1990 - 2015

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1995 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 13

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-9 år , 10-19 år , 20-29 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN-området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2008-2011 er inndelingen av STN-området per 2011 lagt til grunn. For årene 2012 og 2013 er inndelingen av STN-området per 2012 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken