07529: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, etter kjønn og alder. STN-området 1990 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

alder

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.02.2016
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

STN-området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2008-2011 er inndelingen av STN-området per 2011 lagt til grunn. For årene 2012 og 2013 er inndelingen av STN-området per 2012 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken