Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07525: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar i tettbygde og spredtbygde strøk, etter område. Norge nord for Saltfjellet 2008 - 2021

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
04.02.2022 08:00
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer:
personer
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer:
personer
Spredtbygde strøk, personer:
personer
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent):
prosent
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent):
prosent
Spredtbygde strøk (prosent):
prosent
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer:
01.01.
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer:
01.01.
Spredtbygde strøk, personer:
01.01.
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent):
01.01.
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent):
01.01.
Spredtbygde strøk (prosent):
01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øst-Finnmark , Øst-Finnmark, STN , Øst-Finnmark, øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tettbygde strøk er bebyggelse innenfor tettsteder. Ikke medregnet personer som er uplasserte på bostedsstrøk. Totaltallet per 1. januar 2009 er medregnet i alt 2 358 personer som er uplasserte på bostedsstrøk. Totaltallet per 1. januar 2012 er medregnet i alt 2 052 personer som er uplassert på bostedsstrøk. STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.

statistikkvariabel

Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Tettsteder med minst 2000 bosatte personer

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent)

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent)

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.