Til toppen

07525: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar i tettbygde og spredtbygde strøk, etter område. Norge nord for Saltfjellet 2008 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

område

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øst-Finnmark , Øst-Finnmark, STN , Øst-Finnmark, øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tettbygde strøk er bebyggelse innenfor tettsteder. Ikke medregnet personer som er uplasserte på bostedsstrøk. Totaltallet per 1. januar 2009 er medregnet i alt 2 358 personer som er uplasserte på bostedsstrøk. Totaltallet per 1. januar 2012 er medregnet i alt 2 052 personer som er uplassert på bostedsstrøk. STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.

statistikkvariabel

Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Tettsteder med minst 2000 bosatte personer

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent)

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent)

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Brukerveiledning for statistikkbanken