07525: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar i tettbygde og spredtbygde strøk, etter område. Norge nord for Saltfjellet 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer:
personer
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer:
personer
Spredtbygde strøk, personer:
personer
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent):
prosent
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent):
prosent
Spredtbygde strøk (prosent):
prosent
Referansetid
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer:
01.01.
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer:
01.01.
Spredtbygde strøk, personer:
01.01.
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent):
01.01.
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent):
01.01.
Spredtbygde strøk (prosent):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tettbygde strøk er bebyggelse innenfor tettsteder.
Ikke medregnet personer som er uplasserte på bostedsstrøk.
Totaltallet per 1. januar 2009 er medregnet i alt 2 358 personer som er uplasserte på bostedsstrøk. Totaltallet per 1. januar 2012 er medregnet i alt 2 052 personer som er uplassert på bostedsstrøk.
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.
statistikkvariabel
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent)
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent)
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Brukerveiledning for statistikkbanken