Til toppen

07521: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar og endringer i året, etter område. Norge nord for Saltfjellet 2007 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde ved inngangen av året , Levendefødte , Døde ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

område

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øst-Finnmark , Øst-Finnmark, STN , Øst-Finnmark, øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Folkeveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene og avvik i kvaliteten på flyttedata for grunnkretser i enkelte kommuner vil fødte-døde+innflytting-utflytting vis andre tall. På kommunenivå vil disse forskjellene være små, men kan være betydelige for deler av enkelte kommuner, som statistikk for STN-områdene. STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.

statistikkvariabel

Levendefødte

Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.

Innflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet, og flyttinger innenfor området.

Utflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet, og flyttinger innenfor området.

Brukerveiledning for statistikkbanken