Samiske forhold

Til toppen

07520: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, fødte, døde og flyttinger. STN-området i alt 1990 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemende i alt , Levendefødte , Døde ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1995 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 22

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN-området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2008-2011 er inndelingen av STN-området per 2011 lagt til grunn. For årene 2012 og 2013 er inndelingen av STN-området per 2012 er lagt til grunn.
Folkeveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene og avvik i kvaliteten på flyttedata for grunnkretser i enkelte kommuner vil fødte-døde+innflytting-utflytting vis andre tall. På kommunenivå vil disse forskjellene være små, men kan være betydelige for deler av enkelte kommuner, som statistikk for STN-områdene.

statistikkvariabel

Levendefødte

Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.

Innflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.

Utflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.