07520: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, fødte, døde og flyttinger. STN-området i alt 1990 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Folkemende i alt:
personer
Levendefødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Utflytting:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Folketilvekst i alt:
personer
Folketilvekst i alt (prosent):
prosent
Referansetid
Folkemende i alt:
31.12.
Levendefødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflytting:
31.12.
Utflytting:
31.12.
Nettoinnflytting:
31.12.
Folketilvekst i alt:
31.12.
Folketilvekst i alt (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

STN-området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2008-2011 er inndelingen av STN-området per 2011 lagt til grunn. For årene 2012 og 2013 er inndelingen av STN-området per 2012 er lagt til grunn.
Folkeveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene og avvik i kvaliteten på flyttedata for grunnkretser i enkelte kommuner vil fødte-døde+innflytting-utflytting vis andre tall. På kommunenivå vil disse forskjellene være små, men kan være betydelige for deler av enkelte kommuner, som statistikk for STN-områdene.
statistikkvariabel
Levendefødte
Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.
Innflytting
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.
Utflytting
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.

Brukerveiledning for statistikkbanken