Karakterer ved avsluttet grunnskole

07500: Eksamenskarakterer, etter fag, innvandringskategori og kjønn 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fag Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.08.2018
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 360
rhe@ssb.no

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig eksamenskarakter:
karakter
Elever:
personer
Referansetid
Gjennomsnittlig eksamenskarakter:
31.12.
Elever:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 8. oktober 2015 kl. 13.30

Brukerveiledning for statistikkbanken