Karakterer ved avsluttet grunnskole

07497: Grunnskolepoeng, etter innvandringskategori og kjønn 2009 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.08.2019
Kontakt
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng:
poeng
Elever:
personer
Referansetid
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng:
31.12.
Elever:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Elever med 0 poeng er ikke med i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken