Kommunehelsetenesta

Til toppen
07456: Fastleger, etter kjønn, innvandringskategori og alder 2002 - 2019
Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger:
personer
Andel fastleger (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger:
31.12.
Andel fastleger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
innvandringskategori
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
innvandringskategori

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken