Godstransport med lastebil

07394: Nasjonal leie- og egentransport. Transportytelser, etter på- og avlessingsfylke (F) (avslutta serie) 2003 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region for pålessing

Totalt 22 Valgte

Søk

region for avlessing

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2016
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde (1 000 tonn):
1 000 tonn
Transportarbeid (millioner tonnkm):
mill. tonnkm
Referansetid
Transportmengde (1 000 tonn):
31.12
Transportarbeid (millioner tonnkm):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall basert på opplysninger fra mindre enn 10 lastebiler er fjernet.
Tallene for hele 2015 og 1. og 2. kvartal 2016 er oppdatert i forbindelse med endring av føring av distribusjons- og oppsamlingsturer i samsvar med internasjonale anbefalinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken