Kommunehelsetenesta

07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus 2002 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte

Søk

pasientlistestatus Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger:
personer
Fastleger (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger:
31.12.
Fastleger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Pasientlistestatus er beregnet som fastlegens listekapasitet, minus antall pasienter på listen. En liste er åpen (ledige plasser) dersom listekapasiteten ligger mer enn 20 over det faktiske antallet pasienter på listen, mens den er lukket (ingen ledige plasser) dersom det er mindre enn 20 ledige plasser på listen.
Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.09.

Brukerveiledning for statistikkbanken