Kommunehelsetenesta

Til toppen

07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus 2002 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Pasientlistestatus er beregnet som fastlegens listekapasitet, minus antall pasienter på listen. En liste er åpen (ledige plasser) dersom listekapasiteten ligger mer enn 20 over det faktiske antallet pasienter på listen, mens den er lukket (ingen ledige plasser) dersom det er mindre enn 20 ledige plasser på listen.