Kommunehelsetenesta

07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet 2002 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte

Søk

sentralitet

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.07.2018
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger:
personer
Fastleger (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger:
31.12.
Fastleger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I tabellen er fastleger fordelt etter praksiskommunens sentralitet. Dersom en fastlege har inngått fastlegeavtale med flere kommuner, er den kommunen hvor fastlegelisten er lengst (flest pasienter) valgt som praksiskommune. Hvis en lege har like lang fastlegeliste i flere kommuner, er den kommunen hvor avtalen har lengst varighet frem i tid valgt som praksiskommune. Se standard for sentralitet.
Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.09.

Brukerveiledning for statistikkbanken