Kommunehelsetenesta

Til toppen

07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet (avslutta serie) 2002 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I tabellen er fastleger fordelt etter praksiskommunens sentralitet. Dersom en fastlege har inngått fastlegeavtale med flere kommuner, er den kommunen hvor fastlegelisten er lengst (flest pasienter) valgt som praksiskommune. Hvis en lege har like lang fastlegeliste i flere kommuner, er den kommunen hvor avtalen har lengst varighet frem i tid valgt som praksiskommune. Se standard for sentralitet.