Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet (avslutta serie) 2002 - 2017

Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 98
04.07.2018 08:00
Fastleger:
personer
Fastleger (prosent):
prosent
Fastleger:
31.12.
Fastleger (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I tabellen er fastleger fordelt etter praksiskommunens sentralitet. Dersom en fastlege har inngått fastlegeavtale med flere kommuner, er den kommunen hvor fastlegelisten er lengst (flest pasienter) valgt som praksiskommune. Hvis en lege har like lang fastlegeliste i flere kommuner, er den kommunen hvor avtalen har lengst varighet frem i tid valgt som praksiskommune. Se standard for sentralitet.