Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07386: Fastleger som er innvandrere, etter kjønn og grupper av fødeland 2002 - 2022

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
Solveig Bryne Castberg Stølan, Statistisk sentralbyrå
+47 48 19 37 83
15.03.2023 08:00
Fastleger som er innvandrere:
personer
Fastleger som er innvandrere (prosent):
prosent
Fastleger som er innvandrere:
31.12.
Fastleger som er innvandrere (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De (føde)landene som er representert med tre eller færre fastleger i en eller flere årganger siden 2002, blir publisert samlet etter verdensdel. De (føde)landene som er representert med fire eller flere fastleger i alle årgangene siden 2002, blir publisert etter fødeland.Serbia og Montenegro er fra 2006 delt på to land. Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.2009. På grunn av av utvidelse av antall medlemsland i EU gjennom perioden, varierer hvilke land som inkluderes i gruppene for de enkelte år. Gruppen 'EU-/EØS-området' inkluderte for 2002 Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Lichtenstein, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike. Fra 2004 er også Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn (tidligere i gruppen 'Europa utenfor EU-/EØS-området'), samt Kypros (tidligere 'Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand') inkludert. Fra 2007 er også Bulgaria og Romania (tidligere i gruppen 'Europa utenfor EU-/EØS-området') inkludert.