Kommunehelsetenesta

Til toppen
07386: Fastleger som er innvandrere, etter kjønn og grupper av fødeland 2002 - 2019
Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger som er innvandrere:
personer
Fastleger som er innvandrere (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger som er innvandrere:
31.12.
Fastleger som er innvandrere (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
fødeland
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
fødeland

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De (føde)landene som er representert med tre eller færre fastleger i en eller flere årganger siden 2002, blir publisert samlet etter verdensdel. De (føde)landene som er representert med fire eller flere fastleger i alle årgangene siden 2002, blir publisert etter fødeland.Serbia og Montenegro er fra 2006 delt på to land. Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.2009.
På grunn av av utvidelse av antall medlemsland i EU gjennom perioden, varierer hvilke land som inkluderes i gruppene for de enkelte år. Gruppen 'EU-/EØS-området' inkluderte for 2002 Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Lichtenstein, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike. Fra 2004 er også Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn (tidligere i gruppen 'Europa utenfor EU-/EØS-området'), samt Kypros (tidligere 'Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand') inkludert. Fra 2007 er også Bulgaria og Romania (tidligere i gruppen 'Europa utenfor EU-/EØS-området') inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken