Kommunehelsetenesta

07386: Fastleger som er innvandrere, etter kjønn og grupper av fødeland 2002 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

fødeland

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger som er innvandrere:
personer
Fastleger som er innvandrere (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger som er innvandrere:
31.12.
Fastleger som er innvandrere (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

De (føde)landene som er representert med tre eller færre fastleger i en eller flere årganger siden 2002, blir publisert samlet etter verdensdel. De (føde)landene som er representert med fire eller flere fastleger i alle årgangene siden 2002, blir publisert etter fødeland.Serbia og Montenegro er fra 2006 delt på to land. Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.2009.
På grunn av av utvidelse av antall medlemsland i EU gjennom perioden, varierer hvilke land som inkluderes i gruppene for de enkelte år. Gruppen 'EU-/EØS-området' inkluderte for 2002 Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Lichtenstein, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike. Fra 2004 er også Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn (tidligere i gruppen 'Europa utenfor EU-/EØS-området'), samt Kypros (tidligere 'Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand') inkludert. Fra 2007 er også Bulgaria og Romania (tidligere i gruppen 'Europa utenfor EU-/EØS-området') inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken