Kommunehelsetenesta

07385: Fastleger som er innvandrere, etter fødeland (utvalgte land ) (avslutta serie) 2002 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fødeland

Totalt 35 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2013
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger som er innvandrere:
personer
Fastleger som er innvandrere (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger som er innvandrere:
31.12.
Fastleger som er innvandrere (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

De (føde)landene som er representert med tre eller færre fastleger i en eller flere årganger siden 2002, blir publisert samlet etter verdensdel. De (føde)landene som er representert med fire eller flere fastleger i alle årgangene siden 2002, blir publisert etter fødeland.Serbia og Montenegro er fra 2006 delt på to land. Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.2009.
fødeland
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken