Driftsundersøkelse for sjøfart

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07350: Innenriks sjøfart. Inntekt, etter type transporttjeneste (1 000 kr) 2002 - 2022

Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
16.05.2024 08:00
Passasjertransport - innenriks sjøtransport:
1 000 kr
Passasjertransport - utenriks sjøtransport:
1 000 kr
Godstransport (gods over 25 kg) - innenriks sjøtransport:
1 000 kr
Godstransport (gods inntil 25 kg) - innenriks sjøtransport:
1 000 kr
Godstransport - utenriks sjøtransport:
1 000 kr
Bilferging:
1 000 kr
Forsyningstjeneste for oljevirksomhet - innenriks sjøtransport:
1 000 kr
Forsyningstjeneste for oljevirksomhet - utenriks sjøtransport:
1 000 kr
Utleie av skip med mannskap:
1 000 kr
Utleie av skip uten mannskap:
1 000 kr
Slepebåttjenester:
1 000 kr
Annet:
1 000 kr
Passasjertransport - innenriks sjøtransport:
31.12
Passasjertransport - utenriks sjøtransport:
31.12
Godstransport (gods over 25 kg) - innenriks sjøtransport:
31.12
Godstransport (gods inntil 25 kg) - innenriks sjøtransport:
31.12
Godstransport - utenriks sjøtransport:
31.12
Bilferging:
31.12
Forsyningstjeneste for oljevirksomhet - innenriks sjøtransport:
31.12
Forsyningstjeneste for oljevirksomhet - utenriks sjøtransport:
31.12
Utleie av skip med mannskap:
31.12
Utleie av skip uten mannskap:
31.12
Slepebåttjenester:
31.12
Annet:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Passasjertransport - innenriks sjøtransport , Passasjertransport - utenriks sjøtransport , Godstransport (gods over 25 kg) - innenriks sjøtransport ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000