Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)

07350: Innenriks sjøfart. Inntekt, etter type transporttjeneste (1 000 kr) 2002 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.05.2018
Kontakt
Natalia Naberezhneva, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
nva@ssb.no

Måleenhet
Passasjertransport - innenriks sjøtransport:
1 000 kr
Passasjertransport - utenriks sjøtransport:
1 000 kr
Godstransport (gods over 25 kg) - innenriks sjøtransport:
1 000 kr
Godstransport (gods inntil 25 kg) - innenriks sjøtransport:
1 000 kr
Godstransport - utenriks sjøtransport:
1 000 kr
Bilferging:
1 000 kr
Forsyningstjeneste for oljevirksomhet - innenriks sjøtransport:
1 000 kr
Forsyningstjeneste for oljevirksomhet - utenriks sjøtransport:
1 000 kr
Utleie av skip med mannskap:
1 000 kr
Utleie av skip uten mannskap:
1 000 kr
Slepebåttjenester:
1 000 kr
Annet:
1 000 kr
Referansetid
Passasjertransport - innenriks sjøtransport:
31.12
Passasjertransport - utenriks sjøtransport:
31.12
Godstransport (gods over 25 kg) - innenriks sjøtransport:
31.12
Godstransport (gods inntil 25 kg) - innenriks sjøtransport:
31.12
Godstransport - utenriks sjøtransport:
31.12
Bilferging:
31.12
Forsyningstjeneste for oljevirksomhet - innenriks sjøtransport:
31.12
Forsyningstjeneste for oljevirksomhet - utenriks sjøtransport:
31.12
Utleie av skip med mannskap:
31.12
Utleie av skip uten mannskap:
31.12
Slepebåttjenester:
31.12
Annet:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken