Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07345: Solgt produksjon av varer for store foretak i industri, etter 2-sifret Prodcomkode 2008 - 2021

Elisabeth Helgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 81 98 88
23.06.2022 08:00
Solgt egenproduksjon, verdi (1000 kr):
1000 kr
Produksjon utført for utenlandske oppdragsgivere, verdi (1000 kr):
1000 kr
Solgt egenproduksjon, verdi (1000 kr):
I løpet av året
Produksjon utført for utenlandske oppdragsgivere, verdi (1000 kr):
I løpet av året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 05_07_08_09.9_10-33 Industri og bergverksdrift , 10-12 Nærings-, drikkevare- og tob.ind. ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000