Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07345: Solgt produksjon av varer for store foretak i industri, etter 2-sifret Prodcomkode 2008 - 2022

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
Iris Santos, Statistisk sentralbyrå
+47 46 82 84 56
11.08.2023 08:00
Solgt egenproduksjon, verdi (1000 kr):
1000 kr
Produksjon utført for utenlandske oppdragsgivere, verdi (1000 kr):
1000 kr
Solgt egenproduksjon, verdi (1000 kr):
I løpet av året
Produksjon utført for utenlandske oppdragsgivere, verdi (1000 kr):
I løpet av året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 05_07_08_09.9_10-33 Industri og bergverksdrift , 10-12 Nærings-, drikkevare- og tob.ind. ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2021 ble rettet 23.6.2023. Mengde (solgt egenproduksjon, 2022) til Prodcomkoden 10.71.11.00 ble rettet 11. august 2023.