Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

Til toppen
07345: Solgt produksjon av varer for store foretak i industri, etter 2-sifret Prodcomkode 2008 - 2019
Sist endret
18.09.2020
Kontakt
Elisabeth Helgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 374
ehg@ssb.no

Måleenhet
Solgt produksjon, verdi (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Solgt produksjon, verdi (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
prodcomkode
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

Må velges *

Totalt 19 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken