Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen

07342: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste og kjønn 2009 - 2017

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

politisk parti

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 42

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken