Transport med varebiler

07295: Bilgrupper og type transport. Andeler 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjøretøytype

Totalt 8 Valgte

Søk

transporttype

Totalt 6 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.05.2019
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Andel biler (prosent):
prosent
Referansetid
Andel biler (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 13.03. 2019.
transporttype
Viktigste transporttype i rapporteringsuken

Brukerveiledning for statistikkbanken