07272: Drosjestatistikk. Hovedtall (avslutta serie) 2007K1 - 2015K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 36 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Turer (1 000):
1 000 turer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Tilbudte timer (1 000):
1 000 timer
Opptatte timer (1 000):
1 000 timer
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km):
1 000 km
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km):
1 000 km
Omsetning per tur (kr / tur):
kr / tur
Kilometer kjørt med passasjer per tur:
km / tur
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent):
prosent
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent):
prosent
Referansetid
Turer (1 000):
Slutten av kvartalet
Omsetning (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Tilbudte timer (1 000):
Slutten av kvartalet
Opptatte timer (1 000):
Slutten av kvartalet
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km):
Slutten av kvartalet
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km):
Slutten av kvartalet
Omsetning per tur (kr / tur):
Slutten av kvartalet
Kilometer kjørt med passasjer per tur:
Slutten av kvartalet
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent):
Slutten av kvartalet
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 3. kvartal 2014 ble rettet 2.12.2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken