Drosjetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07272: Drosjestatistikk. Hovedtall (avslutta serie) 2007K1 - 2015K4

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
03.03.2016 10:00
Turer (1 000):
1 000 turer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Tilbudte timer (1 000):
1 000 timer
Opptatte timer (1 000):
1 000 timer
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km):
1 000 km
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km):
1 000 km
Omsetning per tur (kr / tur):
kr / tur
Kilometer kjørt med passasjer per tur:
km / tur
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent):
prosent
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent):
prosent
Turer (1 000):
Slutten av kvartalet
Omsetning (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Tilbudte timer (1 000):
Slutten av kvartalet
Opptatte timer (1 000):
Slutten av kvartalet
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km):
Slutten av kvartalet
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km):
Slutten av kvartalet
Omsetning per tur (kr / tur):
Slutten av kvartalet
Kilometer kjørt med passasjer per tur:
Slutten av kvartalet
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent):
Slutten av kvartalet
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Turer (1 000) , Omsetning (mill. kr) , Tilbudte timer (1 000) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007K1 , 2007K2 , 2007K3 ,

Valgt 1 av totalt 36

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000