Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
07263: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og landsdel (prosent) (avslutta serie) 2002 - 2012
Sist endret
18.09.2013
Kontakt
Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Helsetjenester:
prosent eller antall
Referansetid
Helsetjenester:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type helsetjeneste
Må velges *
kjønn
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

type helsetjeneste
Må velges *

Totalt 16 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

type helsetjeneste
Alternativ behandler. Konsultert siste 12 mnd.
Registreringspraksis for konsultasjoner med alternativ behandler er endret fra 2005 til 2008.
landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken