Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07261: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 2002 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tannlege. Konsultert siste 12 mnd. , Fysioterapeut. Konsultert siste 12 mnd. , Fysioterapeut. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner per 100 brukere av tjenesten siste 12 mnd. ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type helseproblem

Alternativ behandler. Konsultert siste 12 mnd.

Registreringspraksis for konsultasjoner med alternativ behandler er endret fra 2005 til 2008.