Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07251: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2007) (2020=100) 2000K1 - 2023K4

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Marianne Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 40811442
22.02.2024 08:00
Indeks for totale arbeidskraftkostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for totale arbeidskraftkostnader:
prosent
Indeks for direkte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for direkte kostnader:
prosent
Indeks for indirekte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for indirekte kostnader:
prosent
Indeks for totale arbeidskraftkostnader:
2020
Indeks for direkte kostnader:
2020
Indeks for indirekte kostnader:
2020
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 96

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05-09b Bergverksdrift og utvinning , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Førebelse tal fra 1. kvartal 2017. Basisår endret fra 2016=100 til 2020=100 ved publisering 25. august 2023. Førebelse tal frå 1. kvartal 2017.