Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07251: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2007) (2016=100) 2000K1 - 2022K3

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Marianne Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 40811442
24.11.2022 08:00
Indeks for totale arbeidskraftkostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for totale arbeidskraftkostnader:
prosent
Indeks for direkte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for direkte kostnader:
prosent
Indeks for indirekte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for indirekte kostnader:
prosent
Endring i prosent fra same periode året før for direkte kostnader:
-
Endring i prosent fra same periode året før for indirekte kostnader:
-
Indeks for totale arbeidskraftkostnader:
2016
Indeks for direkte kostnader:
2016
Indeks for indirekte kostnader:
2016
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 91

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05-09b Bergverksdrift og utvinning , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Førebelse tal fra 1. kvartal 2017. Basisår er endra til 2016 Førebelse tal frå 1. kvartal 2017.