Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen

07251: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2007) (2016=100) 2000K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 83

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05-09b Bergverksdrift og utvinning , 10-33 Industri , 35 Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Førebelse tal fra 1. kvartal 2017. Basisår er endra til 2016
Førebelse tal frå 1. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken