Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen

07251: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2007) (2016=100) 2000K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 87

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05-09b Bergverksdrift og utvinning , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Førebelse tal fra 1. kvartal 2017. Basisår er endra til 2016 Førebelse tal frå 1. kvartal 2017.