Arbeidskraftkostnadsindeks

07251: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2007) (2016=100) 2000K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 81 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.05.2020
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
bbh@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Indeks for totale arbeidskraftkostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for totale arbeidskraftkostnader:
prosent
Indeks for direkte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for direkte kostnader:
prosent
Indeks for indirekte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra same periode året før for indirekte kostnader:
prosent
Referansetid
Endring i prosent fra same periode året før for direkte kostnader:
-
Endring i prosent fra same periode året før for indirekte kostnader:
-
Basisperiode
Indeks for totale arbeidskraftkostnader:
2016
Indeks for direkte kostnader:
2016
Indeks for indirekte kostnader:
2016
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal fra 1. kvartal 2017. Basisår er endra til 2016
Førebelse tal frå 1. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken